Home Articles posted by Ramesh Champaneri
વ્હાલ વ્યકત કરવાની આ અમારી લેટેસ્ટ સ્ટાઈલ કહેવાય. જો કે એ પણ જૂની થઇ ગઈ. હવે તો અમે પણ અલોપ રહીએ ને મોઢું બતાવ્યા વગર ‘ફેસબુક’ થી કારોબાર કરીએ!  આપશ્રી ‘માઉસ’  રાખો, પણ ‘કોમ્પ્યુટર’ નહિ રાખો, એટલે આપને ખબર નહિ પડે. હવે તો ભાથામાં તીરને બદલે વ્હોટશેપ, ઈન્સ્ટાગ્રામ, વીડિયોકોલ, ટ્વીટ, સ્ટેટસ, ફેઈસ-ટાઈમ આવું બધું ફરી […]
વીજળીનો ઝાટકો લાગે ને, ‘ફોર્સ’ થી આંખ ઉઘાડી દે, એવી ચોટદાર પંક્તિ હાથમાં આવી. કોની છે, ખબર નથી, પણ જેની હોય તેની, મને ગમી. એટલે લખનારની ક્ષમાયાચના સાથે, ટપકાવવાની લાલચ રોકી શકયો નહિ. રાધાએ કર્યો પ્રેમ, ને મીરાંએ કરી પ્રીત કાન્હો મળ્યો રુકમણીને થઇ વિધાતાની જીત થાય જીવનમાં એ જ, જે ઉપરથી નક્કી હોય ત્યાં […]
વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે પરદુઃખે ઉપકાર કરે તોયે મન અભિમાન ન આણે રે આ કોણ આવીને મારા આંગણાને પવિત્ર કરે છે ભાઈ? ભજન ગાઈને તેં તો વિજય માલ્યા-નીરવ મોદી ને હર્ષદ મહેતાના માહોલમાં મારા નરસિંહ મહેતા યાદ કરાવી દીધા. અવાજ સરસ છે, પ્લીઝ, આખું આવડતું હોય તો આખું જ […]
વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રેપરદુઃખે ઉપકાર કરે તોયે મન અભિમાન ન આણે રેઆ કોણ આવીને મારા આંગણાને પવિત્ર કરે છે ભાઈ? ભજન ગાઈને તેં તો વિજય માલ્યા-નીરવ મોદી ને હર્ષદ મહેતાના માહોલમાં મારા નરસિંહ મહેતા યાદ કરાવી દીધા. અવાજ સરસ છે, પ્લીઝ, આખું આવડતું હોય તો આખું જ ગાજે, લોકોને […]
વરસાદના બુંદ-બુંદને ખબર હોય કે પ્રેમ-રોગીઓએ મારો ઉપભોગ કેવો બુલંદ-બુલંદ કરેલો..! એક છોડવું ઉગાડવા માટે કેટકેટલા ઉધામા કરવા પડે ને પ્રેમની કૂંપણો, ખાતર-પાણી-પ્રકાશ કે પવન વગર સૂકે લાકડે પણ આપોઆપ ફૂટે..! સમજાતું નથી કે કૂંપણો આપમેળે ફૂટે છે કેમની..? ‘છમ છમ બરસા પાની’ જેવા ટહુકાઓ કાનમાં  આવીને આપઘાત કરે ત્યારે તો મોરલાઓ તો ઠીક ઘુવડિયા […]
અમુક મામલો ભગવાને, પોતાના હસ્તક રાખેલો, એ સારું છે.  એને ખબર કે, મારા બનાવેલા જયારે મને બનાવવા નીકળે ત્યારે, મારી હાલત નાગ ઉપર દેડકીએ આસન ગ્રહણ કર્યું હોય તેવી થાય નહિ. બાકી ‘ફ્રેન્ચાઈસી’ માંગવાવાળા તો વાડકા લઈને ઘણા નીકળે..! આપી હોત તો, પ્લાસ્ટિકના હવાવાળા માણસ બનાવીને, ચંદ્ર ઉપર ચઢાઈ કરવા મોકલ્યા હોત..! લોકસભા ને રાજસભા […]
ચંચીલી, મારી પોતાની વાઈફનું નામ છે. આમ તો નામ એનું ચંદ્રાવતી. (ના, સત્યનારાયણની કથામાં આવતી લીલાવતી ને કલાવતી સાથે એને કોઈ સંબંધ નહિ.) પણ, ચંદ્રાવતી બોલવામાં ‘માયાવતી’ જેવું લાગે, એટલે શોર્ટફોર્મ ‘ચંચીલી’ રાખેલું. પ્રેમમાં કોઈ બાંધછોડ નહિ. આજે પણ અમારા વચ્ચે ભરેલા રીંગણા જેટલો જ પ્રેમ ઉભરાય! વાઈફ છે, જલ્લાદ તો રહેવાની જ ને? એનો […]
અક્ષરથી અક્ષર મળે તો એનાથી જ શબ્દ બને, એ  બધા જ છે. પણ અઢી અક્ષરના અમુક શબ્દોની અડફટમાં આવ્યા તો, ક્યાં તો ન્યાલ કરે, ક્યાં તો પાયમાલ, એ ઓછા જાણે! ભલભલાનાં રૂંવાડાં આડાં પાડી નાંખે. કાઠિયાવાડી ભાષામાં સંભળાવું તો ભુક્કા જ કાઢી નાંખે.વગર ચગડોળે એવી ગુલાંટ ખવડાવે કે, ઊભા થાય ત્યાં બીજી ગુલાંટ ખવડાવે! ખાય […]
બોસ..! અભિમાન તો કરવું નથી, પણ બગીચાની લોન ઉપર ચોમાસામાં ચાલવું એટલે કરીના કપૂરની કેડમાં હાથ વીંટાળીને, ‘કેટવોક’ કરતા હોય એવી ગલીપચી થાય…! પણ આડેધડ કાદવ-કીચડ હોય, એમાં ગૌધન પરિવારની શૌચક્રિયા ભળી હોય ને પોતાની વાઈફ સાથે જ હટાણું કરવા જવું હોય તો, કમર પકડાઈ જાય..! એ વાત અલગ છે કે, વાઈફની પ્રોક્ષીમાં બીજું હોય […]
સમજમાં આવતું નથી કે, આ ગાવડાઓને ક્યાંથી ખબર પડી ગઈ, કે સરકાર પણ ‘આપને દ્વાર’ નામનો ઉદ્ધારક કાર્યક્રમ ચલાવે છે? એનું અનુકરણ કરીને ગાયો પણ સવાર પડે એટલે, ફેમીલી સાથે આંગણામાં આવતી થઇ જાય છે, બોલ્લો..! પેલાં લોકો ‘આપને દ્વાર’ ચલાવે, ને ગાયો ‘ગોકુળ તમારે દ્વાર’ ચલાવે, એટલો જ ડીફરન્સ! જાણે કે બંને જણા ‘રાષ્ટ્રીય […]