૧૨૦ ગાયોની નિભાવણી કરી વાર્ષિક ૪૨ લાખ આવક, લાખોનું બોનસ મેળવતી સારસાની મહિલા

ગાયોના દુધમાંથી વર્ષે અમૂલ તરફથી નવ લાખનું બોનસ તેમજ પાંચ પરિવારને રોજગારી પણ આપું છું : પારૂલબેન પટેલ

(પ્રતિનિધિ) આણંદ, તા. ૨૫ સતકેવલ  મહારાજ ની પવિત્ર ભૂમિ એવી સારસા થી થોડેક દૂર ખેતરોની વચ્ચે એક ગાયોનો તબેલો  છે જ્યાં એક કાયદા ની સ્નાતક મહીલા આ સંમગ્રયતા ૧૨૦ જેટલી ગાયો ની દેખભાળ અને નિભાવણી કરી રહી છે. મૂળ ખંભોળજની વતની આ આધુનિક વિચારો ધરાવતી અને જ્યાં સુધી ગાય આધારીત વ્યવસાય શરૂ કર્યો તે પહેલાં સુખ સુવિધા ઓ માં ઉછરેલી પારુલ પટેલ ડબલ ગ્રેજ્યુએટ બાદ શિક્ષક તરીકે નોકરી માં સેવા આપતી હતી ત્યારે સંજોગો વસાતતેઓના પિતા ને લકવો થતા સારવાર માટે રજાઓ નહીં મળતા નોકરી છોડી દીધી અને પિતા ની સારવાર માં લાગ્યા.

૧૨૦ ગાયોની નિભાવણી કરી વાર્ષિક ૪૨ લાખ આવક, લાખોનું બોનસ મેળવતી સારસાની મહિલા

ત્યાર બાદ પારુલ બેને સમય મળતા પોતાના પિતાના માલિકીના પશુ ઓ ને સંભાળવાનું  નક્કી કરીને રાજ્ય સરકારના પશુ પાલન વિભાગનું માર્ગ દર્શન હેઠળ મોરચો સંભાળી લીધો  અને આજે છ વર્ષ બાદ ખૂબ ખુશી સાથે પારુંલબેન પટેલ કહે છે કે હું આજે ૧૨૦ ગાયો નું રોજનું ૩૦૦ લીટર દૂધ ડેરીમાં જમા કરાવે છું અને વાર્ષિક ૪૨ લાખ રૂપિયા ની આવક મેળવું છું સાથે  અમૂલ તરફથી નવ લાખનું બોનસ જૂદું તેમજ પાંચ પરિવારને રોજગારી પણ આપું છું.

પહેલા મને તકલીફ પડતી હતી હું સુખ સુવિધાના વાતાવરણ ઉછરેલી હોવા છતાં આજે ગાયોનું ગોબર સાફ કરવું માથે ટોપલા ઉપાડવા , ઘાસ નાખવું પાણી આપવું બધુજ કામ હું જાતેજ કરું છું અને એને કારણે મારુ તબિયત સારું રહે છે અને  બીમારી થી દુર રહ્નાં છું સાથે મને આવક મળે છે અને હું સ્વતંત્ર રીતે મારો વ્યવસાય ચલાવી રહી છું. અને બીજા ને રોજગારી આપી રહી છું એનો મને સોંથી વધારે આનંદ છે. પશુ સં વર્ધન અધિકારી ડો મેહુલ પટેલ પારુલ બહેનના ગાય આધારિત વ્યવસાય ને અને તેઓને મળેલી સફળતા ને આવકારી હતી અને કહ્નાં કે અત્યારે રાજ્ય સરકારની  પશુ પાલન માટે અનેક યોજનાઓ કાર્યરત છે, જેનો લાભ શિક્ષિત યુવાનો, યુવતીઓ, મહિલાઓ લઈ શકે અને હજારો નહીં લાખોની આવક મેળવી શકે તેમજ રોજગારીના દાતા બની શકે  છે. માટે પશુપાલન વિભાગનો સંપર્ક કરવા અનુરોધ કર્યો હતો.      

Related Posts