મહાનગરોમાં નિ:સહાય વૃદ્ધ વડિલોને વિનામૂલ્યે ઘેરબેઠા ભોજન સેવા પૂરી પડાશે

કોરોના વાયરસની પ્રવર્તમાન સ્થિતિમાં રાજ્યનાં મહાનગરોમાં એકલા વસવાટ કરતા નિ:સહાય વૃદ્ધ વડિલોને ઘરેબેઠા વિનામૂલ્યે ભોજન મળી રહે એ માટે તેવું આયોજન રાજ્ય સરકારે કર્યું છે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કરેલા નિર્ણય મુજબ રાજ્યના અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, જામનગર, ભાવનગર, જૂનાગઢ અને ગાંધીનગર મહાનગરોમાં ઘરે એકલા રહેતા હોય અને ટિફિન મંગાવી ભોજન કરતા હોય તેવા નિ:સહાય વૃદ્ધ વડિલોને પ્રવર્તમાન લોકડાઉનની સ્થિતિમાં ઘરે બેઠા વિનામૂલ્યે ભોજન સેવા આ મહાનગરોના શહેરી સત્તાતંત્ર જે-તે નગરોની સ્વૈચ્છિક સેવાભાવી સંસ્થાઓના સહયોગથી પૂરી પાડવામાં આવશે. આ હેતુસર સંબંધિત આઠ મહાનગરોમાં સંપર્ક સૂત્ર અધિકારીઓની સંકલન અને ભોજન વ્યવસ્થા માટે નિયુક્તિ પણ કરવામાં આવી છે. તદઅનુસાર અમદાવાદ-મહાનગરમાં પ્રશાંત પંડ્યા હેલ્પ લાઇન નં.૧૫૫૩૦૩, સુરત-આર.સી.પટેલ–૯૭૨૪૩૪૫૫૬૦, વડોદરા-ક્રિષ્ણાબહેન સોલંકી–૦૨૬૫-૨૪૫૯૫૦૨ (મો.) ૯૬૨૪૭૮૫૪૨૭, રાજકોટ- ચેતન ગણાત્રા ૦૨૮૧-૨૪૭૬૮૭૪ (મો.) ૯૯૦૯૯૯૨૭૬૭, જામનગરમાં એ.કે.વસ્તાની ૦૨૮૮–૨૫૫૩૪૧૭ (મો.) ૯૪૨૬૪૧૫૭૬૫, ભાવનગર ડી.એમ.ગોહિલ ૦૨૭૮-૨૪૨૪૮૧૪-૧૫ (મો.) ૯૮૭૯૬૩૮૪૨૬, ગાંધીનગરમાં અમિત સિંઘાઇ ૯૯૦૯૯૫૪૭૦૯ અને જૂનાગઢમાં હિતેશ વામજા–૯૮૯૮૧૪૬૮૬૫નો સંપર્ક સાધી શકાશે. રૂપાણીએ આ વૃદ્ધ નિ:સહાય વડિલોને જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ પણ ઘરેબેઠા મળી રહે એ માટે પણ આ અધિકારીઓને સંકલન સાધવા સૂચના આપી છે.

Related Posts